De productieketen van AOP Fourme d’Ambert wordt in goede banen geleid door een beschermingsinstantie of Organisme de Défense et de Gestion (ODG): het Syndicat Interprofessionnel de la Fourme d’Ambert. Deze vakvereniging overkoepelt alle professionals die een rol spelen in de productie van de kaas, van melkveehouder tot kaasbereider en kaasverwerker …

De AOP Fourme d’Ambert wordt aangestuurd door een Organisme de Défense et de Gestion, een speciale beschermingsinstantie die alle partijen uit de AOP-keten verenigt: het Syndicat Interprofessionnel de la Fourme d’Ambert (SIFAm). De branche heeft gekozen voor een zo ‘collectief mogelijke’ werking. Beslissingen worden unaniem genomen door de colleges en het voorzitterschap roteert volgens een beurtrol tussen de producenten en de kaasmakers.

De werkingsprincipes en de missie van het Syndicat Interprofessionnel de la Fourme d’Ambert zijn vastgelegd in de Franse landbouwwet van 5 januari 2006.

De vakvereniging moet in het bijzonder:

  • alle bedrijven overkoepelen die te maken krijgen met het lastenboek van de appellation;
  • een democratische werking garanderen;
  • de representativiteit garanderen van alle betrokken partijen van de appellation (producent, melkophaler, verwerker en affineur);
  • voldoen aan de missies die door de wet zijn opgelegd.

Het Syndicat Interprofessionnel de la Fourme d’Ambert (SIFAm) is opgericht in 1972 na het verkrijgen van het AOP-label. Deze vakvereniging werkt onder de juridische vorm van een Association Loi 1901(zie organigram van het SIFAm) en is op 14 november 2007 officieel erkend als beschermingsinstantie (Organisme de Défense et de Gestion of ODG) door het Franse Nationaal Comité voor AOP’s in zuivel-, landbouw- en bosbouwproducten van het INAO.

De huidige statuten werden gewijzigd op de Buitengewone Algemene Vergadering van 6 juni 2014 en neergelegd bij de onderprefectuur van Ambert.