Het AOP-label of Appellation d’Origine Protégée (Beschermde Oorsprongsbenaming) garandeert niet alleen de geografische herkomst van de kaas, maar ook de onberispelijke kwaliteit. Een speciale beschermingsinstantie, het Organisme de Défense et de Gestion, moet garanderen dat het AOP-lastenboek wordt nageleefd en controleert ook de kwaliteit van de kaas, van de productie van de melk tot de rijping van de kaas.

In Frankrijk is de Appellation d’Origine Contrôlée nauwkeurig gedefinieerd in de wet van 2 juli 1990: “Vormt een oorsprongsbenaming de naam van een land, een regio, een plaats die wordt gebruikt om een product aan te duiden dat oorspronkelijk is en waarvan de kwaliteit of de kenmerken te danken zijn aan de geografische omgeving, met inbegrip van natuurlijke en menselijke factoren.”

Later is de Franse AOC ‘vervangen’ door de Europese AOP (Appellation d’Origine Protégée of Beschermde Oorsprongsbenaming, ingevoerd in 1992). Daardoor kon de bescherming worden uitgebreid van Frankrijk naar heel Europa! Alle AOC’s / AOP’s kregen een nieuw logo, dat hetzelfde is voor alle Europese oorsprongsbenamingen. Het moet op de verpakking of het etiket van de kaas worden aangebracht.

WAT BETEKENT AOP?

Het label AOP of Appellation d’Origine Protégée is een van de vier labels (AOP, IGP, STG, Agriculture Biologique) voor herkomst en kwaliteit die erkend zijn door Frankrijk en Europa.

Deze drie waardevolle letters garanderen dat een product afkomstig is uit een bepaalde geografische regio of streek, en dat de kwaliteit ervan voornamelijk te danken is aan de typische kenmerken van de omgeving die voortvloeien uit natuurlijke of menselijke factoren.

De regels voor de productie van Fourme d’Ambert zijn vastgelegd in een lastenboek dat werd gepubliceerd in het officiële bulletin van het Franse ministerie van Landbouw, Levensmiddelen en Bosbouw en in het bulletin en een verordening van de Europese Commissie.

BESCHERMING VAN EEN PRODUCT, EEN STREEK, EEN NAAM

Voor elke kaas met een Appellation d’Origine Contrôlée zijn de volgende zaken vastgelegd in een lastenboek:

  • Streek of geografisch gebied: de Appellation d’Origine Contrôlée (AOC) garandeert de herkomst van de melk, de productieplaats en de rijpingsplaats van de kaas binnen een duidelijk afgebakend productiegebied (lien aire géographique). Dat productiegebied wordt bepaald op basis van geografische (hoogte), fysieke (bodem) en historische criteria.
  • Traditie, kwaliteit en karakter van de kaas: AOC-kazen moeten kunnen aantonen dat ze een rijke geschiedenis hebben. Een geschiedenis die het product zo gevormd heeft dat het typische eigenschappen ontwikkelde qua vorm, uiterlijk, textuur en smaak.
  • Vakmanschap, knowhow met betrekking tot de productie: alle elementen die leiden tot het typische karakter van het product, van productie tot verwerking.
  • Controle: uitgevoerd door professionele en onafhankelijke controle-instanties om te garanderen dat alle productievoorwaarden die zijn vastgelegd in het AOC-lastenboek wel degelijk worden nageleefd.

Het AOP-label identificeert dus een product dat zijn authenticiteit en zijn typische karakter ontleent aan zijn geografische oorsprong. Het label garandeert dat er een nauwe band is tussen het product en de streek. Onder ‘streek’ wordt verstaan het evenwicht tussen een duidelijk afgebakend geografisch gebied met eigen geologische, landbouwkundige, klimatologische … kenmerken en een door de mens verworven knowhow om dat gebied optimaal te benutten.

De appellation is bedoeld om een reeds lang verworven reputatie te beschermen.